Politica de Confidențialitate

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prin aderarea la prezentul Acord și lăsând datele dvs. pe site-ul web uspeh.md, (denumit în continuare Site-ul), Părțile: Vector Telefon Grup SRL, IDNO: 1013600003134 or, Chișinău str. Mircea cel Batrin 11 of 15. ( numită în continuare “Academia Succesului”).Operator de date cu caracter personal cu numărul de înregistrare ______________ și persoana care utilizează/vizitează situl (în continuare “Utilizator”) au convenit asupra următoarelor clauze:

Utilizatorul confirmă faptul că datele personale indicate de el îi aparțin personal;

recunoaște și confirmă că a făcut cunoștință cu atenție și pe deplin cu prezentul acord și a condițiilor conținute de acesta pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, indicate de acesta în câmpurile aplicației online (înregistrare) pe site;

recunoaște și confirmă faptul că toate dispozițiile prezentului acord și condițiile pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Utilizatorul dă acordul prelucrării de către Site a datelor cu caracter personal furnizate pentru înregistrarea Utilizatorului pe Site;

își exprimă consimțământul cu privire la condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără rezerve și restricții.

Utilizatorul își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, confirmă faptul că, dând un astfel de consimțământ, acționează liber, prin voința sa și în interesul său.

Consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este, informat și conștient.

Consimțământul acestui Utilizator este procesat în următoarele scopuri: înregistrarea Utilizatorilor pe Site, furnizarea de servicii educaționale și de consultanță, campanii de marketing, interacțiune cu potențiali clienți, rapoarte analitice, precum și felicitări de naștere și alte comunicări între companie și client și se aplică la procesarea următoarelor date personale:

prenume, nume, patronimic;

locul de ședere (oraș, regiune);

numere de telefon;

Adrese de e-mail (e-mail)

data nașterii

nivelul cunoștințelor (inițial și progresul său),

hobby-uri și interese,

sfera activității profesionale,

înregistrarea lecțiilor (pentru a le evalua și îmbunătăți calitatea)

înregistrări audio și video ale cursurilor cu participarea Utilizatorului.

În plus, site-ul colectează și prelucrează date anonime despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) folosind serviciile de statistică Internet Yandex.Metrica https://metrika.yandex.ru, Google Analytics https://analytics.google.com, Segment.com https://segment.com și rețelele de anunțuri Facebook https://facebook.com și VKontakte https://vk.com.

Utilizatorul oferă serviciului uspeh.md dreptul de a efectua următoarele acțiuni (operații) cu date personale:

colectarea și acumularea;

stocarea pentru perioada de stocare a rapoartelor stabilite prin documente de reglementare, dar nu mai puțin de trei ani de la data încetării utilizării serviciilor Site-ului de către Utilizator;

clarificare (actualizare, schimbare);

utilizarea în scopurile specificate în prezentul acord;

distrugere;

transfer către terți cu respectarea măsurilor care asigură protecția datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, precum și la solicitarea instanței.

Utilizatorul este de acord că lecțiile cu participarea sa pot fi înregistrate (audio și / sau video) pentru a îmbunătăți calitatea serviciului și furnizate terților pentru procesarea lor. Utilizatorul garantează că informațiile furnizate de utilizator în lecție nu se aplică vieții sale personale.

Securitatea datelor cu caracter personal este asigurată prin implementarea de măsuri legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerințele legislației actuale în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Site-ul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele cu caracter personal ale persoanelor neautorizate.

Publicul țintă care decide cu privire la furnizarea Serviciilor de către noi sunt adulți, dar pot exista cazuri când o persoană cu vârsta sub 18 ani decide să ia cunoștință de Serviciile de pe Site-ul nostru sau să cumpere Serviciile corespunzătoare. În cazul în care știm că consumatorul este o persoană cu vârsta sub 18 ani, nu vom folosi Datele cu caracter personal ale consumatorului în scopuri de marketing, cu excepția cazului în care părinții (alți reprezentanți legali) ai minorului au acordat în cunoștință de cauză prelucrarea personalului său date.

De asemenea, atragem atenția asupra faptului că persoanele care nu au împlinit o anumită vârstă nu pot avea acces la anumite secțiuni ale site-urilor noastre. Putem folosi datele dvs. personale în scopul verificării vârstei dvs. și aplicării anumitor restricții de vârstă.